Asbest: Toonzuivere As


Free counter and web stats
Telharmonium, Choralcello & Theremin


Theremin Het telharmonium was één van de eerste pogingen om met behulp van elektriciteit muziek te maken. De eerste versie van het instrument was niet erg geslaagd. Het instrument bestond uit een rij roterende generatoren en telefoonhoorns, verbonden aan een toetsenbord. Telkens als een toets op het toetsenbord werd ingedrukt kwam er wat gebrom uit de machine, maar je kon het nog geen muziek noemen. De uitvinder, Thaddeus Cahill, werkte echter door en een paar jaar later was het telharmonium een echt elektronisch muziekinstrument. Het was mogelijk om een herkenbare melodie op het instrument te spelen. Veel succes heeft hij er echter niet mee gehad. Het instrument woog namelijk 200 ton.
In dezelfde tijd (eind 19e, begin 20e eeuw) ontwikkelden Melvin Severy en George Sinclair de choralcello: een groot instrument, hoewel niet zo groot als het telharmonium. Het instrument had twee toetsenborden boven elkaar: Het bovenste werd het pianotoetsenbord genoemd en had 64 toetsen. Het onderste had 88 toetsen en was het "piano en orgel"-toetsenbord genoemd. Er waren ook registerknoppen zoals bij een gewoon orgel aanwezig.
De Rus Leon Termen (verengelst tot Theremin) vond 25 jaar later de theremin uit. De theremin (plaatje links) had de vorm van een doosje en had weinig gewicht. De theremin leek op een radio-ontvanger met twee antennes. Via de ene antenne kon de speler de hoogte van de toon regelen en met de tweede antenne (die de vorm van een metalen lus had) het volume.